Your loved one

Lost a certain person

Có những khi mình rất cao ngạo, tự tin cho rằng một số người không thể sống thiếu mình, cuộc sống của họ sẽ không thể nào ổn định như khi mình từng có mặt ở đó. Mặc dù chính mình từng thốt ra rằng, ui giời thiếu tiền thì mới khó khăn chật vật chứ thiếu người này thì sẽ có người khác thay thế thôi.

Continue reading “Lost a certain person”

Cosmetics

[QUICK REVIEW] Một số đồ skincare mình dùng gần đây

1. Bifesta (Brightup) Cleansing Lotion

lotion_02
(c) bifesta.jp

Tên sản phẩm ghi “lotion” vậy thôi chứ nó lỏng như nước vậy. Mình từng dị ứng dầu tẩy trang Hadalabo khá nặng nên rất sợ dầu tẩy trang Nhật nói riêng và đồ skincare Nhật nói chung, không may là bên này chuộng dùng dầu dùng gel các thứ lắm, nên tìm được em này giống như vớ được vàng vậy.

Continue reading “[QUICK REVIEW] Một số đồ skincare mình dùng gần đây”

Cosmetics

[QUICK REVIEW] Một số loại son dưỡng mình đã và đang sử dụng

1. Innisfree Canola Honey Lipbalm – Smooth Care

Image result for innisfree canola honey lip balm
(c) ebay.co.uk