[FANART] Cùng chơi nào | Woogyu

Fanartist: Nammung (@Nam_@WSJ) (permission) 허락해줘서 감사합니다 ^^

Có tham khảo bản Anh của Jamie (là cái bản bạn Nammung vẫn tweet lên ấy)

Mang ra ngoài vui lòng ghi rõ nguồn.

.

11-vert.

.

Bonus :D

3rđể làm gì kệ moẹ anh =))

Advertisements

2 thoughts on “[FANART] Cùng chơi nào | Woogyu

Just tell me how you think about this

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s