Fanart

[FANART][SERIES] Nhà trẻ Vô Hạn – 1 | INFINITE

Fanart dịch dưới sự cho phép của người vẽ (cảm phiền kiểm tra Fanarts nếu cần).

Miễn mang ra khỏi đây một cách tự tiện.

.. .

141010_hs1-vert.

.

Tình hình là xét về nội dung fanart cậu này không có gì mới mẻ cơ mà mấy cái hình yêu chết đi được ấy nhất là Sungjong 😘

.

Bonus: Mischievous baby Sunggyu n’ indirect kiss with Namu 😆

Advertisements

One thought on “[FANART][SERIES] Nhà trẻ Vô Hạn – 1 | INFINITE

Thanks for reading! How was it?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s