Fanart

[FANART][SERIES] Nhà trẻ Vô Hạn – 2 | INFINITE

Dịch dưới sự cho phép của người vẽ. Vui lòng không mang ra khỏi đây ;)

.

.

141017_hs2tr

*Bản gốc dùng từ “yêu” nhưng con nít mà nói vậy nghe nó ghê ghê sao á nên mạn phép đổi :))

.

Bonus: Sunggyu và kí sự 6 múi

.

.

140818_hs11-vert

còn khuya anh mới khoe thân nhé các em gái =))

Advertisements

Thanks for reading! How was it?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s