Fanart

[FANART] H đã ra 2 album rồi đó……. | Woogyu

Có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Jamie.

Dịch dưới sự cho phép của người vẽ. Vui lòng không mang ra khỏi đây.

.

150126_hsv

.

.

.

Lâu không ló mặt, có ai nhớ tớ không? xD

Chả phải học hành vất vả gì đâu, tại lười cả đó ; __ ;

Đợi mấy bữa nữa tớ đăng cái fic dịch ngắn cũn mà tớ định làm quà Giáng sinh năm ngoái nhé.

Advertisements

4 thoughts on “[FANART] H đã ra 2 album rồi đó……. | Woogyu

Thanks for reading! How was it?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s