Oneshot · Translated

[ONESHOT] The stars and their lights | Hyuken

Title: The stars and their lights

Author: leftelecitysoar@asianfanfic aka yolochinchins@tumblr (permission)

Category: General

Rating: G

Note: đọc thấy đồng cảm, cảm giác đứa em bé nhỏ của mình đang dần lớn lên…

Tui nhây fic này từ đầu năm đó các mẹ ; __ ;

Continue reading “[ONESHOT] The stars and their lights | Hyuken”

Advertisements
Oneshot · Translated

[TRANS][ONESHOT] Wordless | Hansoo

Title: Wordless

Author: KiwisSes@asianfanfics (permission)

Pairing: Luhan & Kyungsoo

Rating: G

Category: general

Notes:

– Khuyên thật lòng là đọc bản gốc trước đi :”) rồi có gì hẵng quay lại đọc bản dịch của tớ cho khỏi tụt cảm xúc vì nó chém gió và xuyên tạc ghê lắm :/

Tặng Bò, quà năm mới

Continue reading “[TRANS][ONESHOT] Wordless | Hansoo”