Fanart

[FANART] Cùng chơi nào | Woogyu

Fanartist: Nammung (@Nam_@WSJ) (permission) 허락해줘서 감사합니다 ^^

Có tham khảo bản Anh của Jamie (là cái bản bạn Nammung vẫn tweet lên ấy)

Mang ra ngoài vui lòng ghi rõ nguồn.

Continue reading “[FANART] Cùng chơi nào | Woogyu”

Advertisements