Oneshot · Translated

[ONESHOT] The stars and their lights | Hyuken

Title: The stars and their lights

Author: leftelecitysoar@asianfanfic aka yolochinchins@tumblr (permission)

Category: General

Rating: G

Note: đọc thấy đồng cảm, cảm giác đứa em bé nhỏ của mình đang dần lớn lên…

Tui nhây fic này từ đầu năm đó các mẹ ; __ ;

Continue reading “[ONESHOT] The stars and their lights | Hyuken”

Advertisements