Drabble · Written

[DRABBLE] Hyung muốn giúp~ | Myungjong

Title: ._. ghi đấy rồi còn gì

Disclaimer: ._. tất nhiên họ thuộc về chính họ

Pairing: ._. rõ ràng thế kia ==”

Category: ._. chả biết :w

Rating: ._. ở đây chỉ có K và G thôi

Này mấy cái dòng trên nó cứ thừa thãi thế nào ấy nhỉ? Bỏ đi có được không? ~.~

Continue reading “[DRABBLE] Hyung muốn giúp~ | Myungjong”

Advertisements