Drabble

[DRABBLE] Tỏ tình | Yeoljong

Title: Tỏ tình

Disclaimer: đây chả sở hữu cái gì ráo~ ♪

Pairing: Sungyeolee × Sungjongie

Rating: K

Category: nhảm :3

Note: quà sinh nhật muộn cho hai cậu trai Xử Nữ ♥

Continue reading “[DRABBLE] Tỏ tình | Yeoljong”

Advertisements
Drabble · Written

[DRABBLE] Stealthy Kiss | Yeoljong

Title: Stealthy Kiss hehe =)))

Disclaimer: Chả ai của bạn :v

Pairing: Sungyeol & maknae

Rating: K

Category: nhảm =)))

Note: hề hề tặng cô Phúc này =w= chị mong là đọc xong cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút :”|

Continue reading “[DRABBLE] Stealthy Kiss | Yeoljong”