Drabble · Written

[DRABBLE] Kids | Taesun

Title: Kids (thôi đừng hỏi vì sao nó tên như thế này nhé… ==)

Pairing: Taesun or Sunyeon it’s up to your choice

Disclaimer: chúng nó thuộc về chính bản thân chúng nó :”|

Category: general

Rating: trẻ con trẻ nít hoàn toàn trong sáng không có gì :”)

Note: Tặng ss Lả, người chị yêu quý mà em đã không thể dịch fic cho :<

Continue reading “[DRABBLE] Kids | Taesun”

Advertisements
Oneshot · Translated

[TRANS][ONESHOT] Couple For A Day | Taesun

Title: Couple For A Day (Một ngày hẹn hò)

Author:  ♥snsd17♥@soshified (permission)

Pairing: Dandyu <3

Category: general

Rating: G

Note: quà tặng/đền bù cho ss Lả đáng iêu vì không giữ được lời hứa dịch “101 lời hứa” ._.

Continue reading “[TRANS][ONESHOT] Couple For A Day | Taesun”