Drabble · Written

[DRABBLE] Holding Hands | SuD.O.

Title: Holding Hands

Disclaimer: Hai thằng là của nhau, thật, thề =))))))))

Pairing: Junmyun+Kyungsoo=SuD.O.

Rating: K

Category: General

Note:Quà Giáng sinh cho mọi người và cho một đứa bạn bị thích Xô ^_^ Merry Xmas!!

Continue reading “[DRABBLE] Holding Hands | SuD.O.”