Song Trans

[LYRICS+TRANS] Taeyeon – Set Me Free

Set Me Free

문득 떠올리는 건
너만의 미소
자꾸 지우려고 애써도
선명할 뿐이야

Continue reading “[LYRICS+TRANS] Taeyeon – Set Me Free”

Advertisements
Drabble · Written

[DRABBLE] Kids | Taesun

Title: Kids (thôi đừng hỏi vì sao nó tên như thế này nhé… ==)

Pairing: Taesun or Sunyeon it’s up to your choice

Disclaimer: chúng nó thuộc về chính bản thân chúng nó :”|

Category: general

Rating: trẻ con trẻ nít hoàn toàn trong sáng không có gì :”)

Note: Tặng ss Lả, người chị yêu quý mà em đã không thể dịch fic cho :<

Continue reading “[DRABBLE] Kids | Taesun”