[DRABBLE] Tỏ tình | Yeoljong

Title: Tỏ tình

Disclaimer: đây chả sở hữu cái gì ráo~ ♪

Pairing: Sungyeolee × Sungjongie

Rating: K

Category: nhảm :3

Note: quà sinh nhật muộn cho hai cậu trai Xử Nữ ♥

Continue reading “[DRABBLE] Tỏ tình | Yeoljong”

Advertisements